fakta om mur og betong

Er tre bedre enn andre bygningsmaterialer?

Miljøargumentet har i den senere tid vært flittig brukt for å øke bygging i tre, men kunnskapen om hva dette innebærer er begrenset. Ved Chalmers Tekniska Högskola (CTH) har man foretatt en gjennomgang av flere slike studier hvor miljøbelastninger gjennom hele byggets livsløp er vurdert.

Konklusjonen er helt entydig:
Den totale miljøpåvirkning gjennom livsløpet er uavhengig av konstruksjonsmateriale. Bruksfasen gir størst miljøpåvirkning. Det er valg av energisystem som er avgjørende for hvor stor miljøpåvirkningen blir.
Videre viser undersøkelsen at valg av maling, tapet og gulvbelegg har langt større betydning enn valg av konstruksjonsmaterialer.

Last ned: CO2 - uptake

Last ned: Stiftelsen Østfoldforskning - Rapport tre - betong

Skriv ut siden