fakta om mur og betong

Dyrt å bygge billig

Det er dyrt å bygge i Norge, og finanskrisen har satt mange nye byggeprosjekter på vent. For å holde kostnadene nede velger mange kommuner å bruke billige byggematerialer som trenger mye vedlikehold. Større bevissthet hos norske kommuner om de langsiktige byggekostnadene, og økt kunnskap om energieffektive bygg kunne spart kommunene og skattebetalerne for store beløp.

 
Det mange politikere ofte glemmer når kommunen skal velge byggemateriale er at alle bygninger skal driftes og vedlikeholdes. Dessverre vet vi at vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner og fylkeskommuner er enormt, opp mot 150 milliarder kroner. For bygninger som skal stå lenge er mur og betong et naturlig byggemateriale. Materialene har lite behov for vedlikehold og har derfor lave vedlikeholdskostnader.
 
En annen fordel ved å bygge i mur og betong er materialenes evne til å lagre varme. Tunge materialer tar opp og lagrer energi, og derfor har bygninger i mur og betong ofte et lavt energibehov. Utnytter man de tunge materialenes evne til å lagre og avgi varme får man svært energieffektive bygninger. Dette skyldes at huset kan magasinere varme om dagen og avgi den om natten. Tilsvarende på varme dager kan kald natteluft lagres i massene og senere virke kjølende på dagtid. I praksis vil det si at både varme- og avkjølingsbehovet synker, og energibruken synker tilsvarende.
 
På bakgrunn av dette er det underlig at flere norske kommuner og fylker legger føringer for økt bruk av tre i offentlige bygg, og gjerne med miljøargumentet som begrunnelse. Det er verken økonomisk eller miljøvennlig. Forskning fra Sintef Byggforsk og Stiftelsen Østfoldforsk viser at det i et livsløpsperspektiv ikke er mulig å konkludere med at tre som bygningsmateriale er mer miljøvennlig enn mur og betong. Lave vedlikeholdskostnaderog høy miljøgevinst er gode argumenter for at det offentlige bør bygge flere bygg i mur og betong.
 
De fleste av Norges flotteste bygg er bygget i mur og betong. Vi behøver bare å nevne Stortinget, Slottet, Nationaltheatret og Nasjonalgalleriet for å plukke frem noen få bygninger. I nyere tid er Gyldendalhuset og Operabygget gode eksempler på bygg i slike materialer som har høstet internasjonal arkitektonisk anerkjennelse.
 
Vi i mur og betongbransjen etterlyser større bevissthet rundt de langsiktige vedlikeholdskostnadene og verdien av energieffektive bygninger. Ved å bygge i tunge og vedlikeholdsfrie materialer og samtidig utnytte de tunge materialenes termiske egenskaper kan norske kommuner bygge mer miljøvennlig, mer fremtidsrettet og mer økonomisk.
Skriv ut siden