fakta om mur og betong

Bygg i tunge konstruksjoner er energibesparende

Ved å bygge i tunge konstruksjoner kan man spare betydelig energi. Mur og betong tar vare på energien og reduserer energibehovet både til oppvarming og kjøling.

Betydelig energisparing kan oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg.

Mur og betong har meget god varmekapasitet og holder på varmen når nattetemperaturen synker på vinterstid og motsatt når dagtemperaturen stiger om sommeren. Begge deler kan utnyttes til å redusere behovet for kjøpt energi, både til oppvarming og til kjøling.

Penger å spare

I løpet av et år kan det dreie seg om betydelige besparelser. Opp til 20-25% totalt redusert energibruk er ikke uvanlig dersom man utnytter mulighetene maksimalt. I tillegg kan man kanskje kutte ut kjøleanlegget.

Tunge konstruksjoner gir energiøkonomiske løsninger, og er godt egnet både i eneboliger, tett/lav boligbebyggelse, boligblokker og større bygg som skoler, sykehus og næringsbygg.

I samarbeid med Sintef Byggforsk har vi utarbeidet et veiledningshefte der du kan lese mer om hvordan du kan spare energi ved utnyttelsen av mur og betongs termiske masse.

Last ned: Termisk masse

Last ned: Termisk masse - dansk betong

Last ned: Energy performance of concrete buidings

Skriv ut siden