fakta om mur og betong

Brennbare materialer årsak til storbrann?

Ny storbrann demonstrerer nok en gang at treverk brenner. Den tragiske brannen i Hole på Ringerike på morgenkvisten den 6. juli var totalt ute av kontroll da brannvesenet ankom. I løpet av et par timer hadde brannen tatt med seg 33 leiligheter og flere nærings- og servicelokaler. Kunne dette ha vært unngått?

En storbrann kunne ha vært unngått ved bruk av ubrennbare materialer som mur- og betong i utsatte konstruksjoner. Omfattende bruk av brennbare bygningsmaterialer i store sammenhengende bygningskonstruksjoner er en risikosport som vi burde ha vært spart for så lenge det finnes alternative og langt sikrere løsninger.

Vi kan aldri gardere oss 100 % mot at brann oppstår. Det vil alltid være noen som glemmer å skru av kokeplata, mister sneipen i papirkurven, velter grillen på verandaen etc. Brannetterforskningen og media har veldig fokus på akkurat denne første fasen av en brann: Hvem var den ulykksalige som var så uheldig eller klumsete at dette skjedde? Eller var det noe elektrisk som sviktet? Det hender sogar at noen tenner på med vilje.

storbrann 1

Derimot kan vi gardere oss mot at en brann som har oppstått sprer seg til naboen og utvikler seg til en katastrofe. Byggeforskriftene skal ivareta brannsikkerheten i nybygg. Etter gjeldende forskrift skal skillekonstruksjoner mellom ulike brannceller (leiligheter) i såvidt store bygninger forhindre brannspredning til naboen i minst én time. En brannutvikling slik vi nettopp har opplevet i Hole er rett og slett forbudt etter gjeldende lovverk.

storbrann 2

Ved den store byggesaksreformen i 1997 ble både byggherre, arkitekt, konsulent og entreprenør pålagt ansvar for å påse og dokumentere at deres bidrag i byggeprosjektet følger bestemmelsene nedfelt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Etter snart 10 år med tilsynelatende strengt ansvarsregime i byggesaker, er det på tide at brannetterforskningen fokuserer mer på årsaken til at brannen fikk spre seg og utvikle seg til en katastrofe. Norge har en stygg brannstatstikk som ligger helt på topp i internasjonal målestokk. Én ting er i hvert fall sikkert: Det er ikke den stakkaren som mistet sneipen i papirkurven som har skylda for dette.

Bjørn Vik - Brannvernsamarbeidet mur og betong

storbrann 3

Skriv ut siden