fakta om mur og betong

Brannsikre bygg med betong og mur

Materialvalget er ikke likegyldig med tanke på sikkerhet og trygghet.

Norge topper internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann. Godt over halvpartene av brannene er boligbranner.

Årsaken til at det brenner så mye, strides de lærde om. Brannspredning som følge av utstrakt bruk av brennbare bygningsmaterialer og konstruksjoner er en av dem. Andre årsaker kan være mangelfull eller feil prosjektering, sviktende kontroll under utførelsen og en rekke uoverveide endringer i et senere stadium som reduserer brannsikkerheten.

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav til brannsikkerhet i nye bygg. I 1997 ble det innført vesentlig skjerpede krav med hensyn til ansvar, kontroll og dokumentasjon i byggesaker. Det er så langt ingen ting som tyder på at skjerpingene faktisk har ført til bedre brannsikkerhet. Årlig utbetales mellom 3 og 4 mrd. kr i brannskadeerstatninger fra norske forsikringsselskaper, og tendensen har heller vært økende de siste årene. Dette er penger som naturlig nok må tas inn igjennom de årlige forsikringspremiene som vi alle er med å betale.

Det ligger et stort ansvar på tiltakshaver og hans rådgivere, på entreprenøren og ikke minst på de som senere skal drifte og bruke byggverket. Valg av konstruksjonsløsninger med mur og betong er ett av flere tiltak som vil bidra til et tryggere bygg, blant annet på grunn av:

  • Mur og betong brenner ikke
  • Mur og betong gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse, uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger
  • Mur og betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte å hindre brannspredning på
  • Mur og betong gir varig vern mot brann som følge av bestandighet og varige kvaliteter
  • Mur og betongkonstruksjoner som er riktig utført og underlagt jevnlig tilsyn i byggets bruksperiode gir meget høy pålitelighet i en risikoanalyse
  • Mur og betongkonstruksjoner kan som regel rehabiliteres etter en brann
  • Yttervegger i mur eller betong hindrer ildspåsettelse

Mer informasjon: Brannvernsamarbeidet mur og betong

Skriv ut siden