fakta om mur og betong

Betongelementprisen for rekkehus

Betongelemntprisen 2004 er tildelt Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS for boligprosjektet Orstadforen Borettslag på Klepp.

Orstadforen2

 Juryen uttaler: "Dette er et boligprosjekt tilgjengelig for folk flest. Det er Husbankfinansiert og det er mulig å kjøpe bolig med "førstehjemslån". Det er spesielt imponerende å se hva som kan oppnås med enkle virkemidler. Man har vist at betongelementer kan gis form, funksjon og estetikk som er en berikelse for beboere og nærmiljø."

Juryen uttaler videre at prosjektet vekker begeistring, det er enkelt, fleksibelt og visuelt vakkert.

Dette er en realisering av en prototyp på standardiserte boligelementer, og består av 3 rekker med 14 leiligheter med sportsboder og carport.
Utgangspunktet for prosjektet var å utvikle en rimelig, lite vedlikeholdskrevende og fleksibel boligtype med kort byggetid. Man har lagt vekt på et moderne arlitektonisk uttrykk og har prøvd ut bruk av ulike byggematerialer innvendig i kombinasjon med eksponerte betongelementoverflater.

Skriv ut siden