fakta om mur og betong

AHO Works 2012 - Vinner av prisen for Fremragende bruk av mur eller betong

Jonas Gunerius Larsen ble tildelt prisen i kategorien "Fremragende bruk av mur eller betong" for en bolig spesielt tilpasset mennesker rammet av schizofreni. I juryens begrunnelse for prisutdelingen heter det: *For mur og betongprisen har juryen i år valgt et prosjekt som utmerker ser godt av to grunner: For det første er representasjonen av materialet veldig god hvor du tydelig ser kvalitetene til muren.For det andre er mur brukt i hele bygget og utforsker dens mangfoldige muligheter."

Prisen er deltagelse på en studietur med byggutengrenser.no til en verdi på kr 10.000,- , et eksemplar av Årets Vakreste Bok «Betongoverflater» samt den flotte boken «Norsk Murarkitektur»

Jonas Larsen mottok også prisen fra Graphisoft  for ”Fremragende bruk av datagrafikk”.

Prosjektbeskrivelse:Semester prosjekt: Bolig For Spesielle Behov, AHO, Vår 2012

Omsorgsboliger for mennesker som har fått diagnosen schizofreni.

Et bolig tilbud for psykisk syke hvor brukeren kommer fra eller er under behandling. Brukeren kan primært ta vare på seg selv. Opphold permanent eller temporert. Minimalt tilsyn.  

Tomt: Tiltenkt det åpne arealet innenfor kvartalet Brugata, Chr. Kroghs gate, Storgata og Hausmannsgate i sentrum av Oslo. Opp mot branngavlene i sydvest spissen av byrommet.

13 individuelle boenheter satt sammen i en lav og tett struktur som rammer inn små gårdsrom. Former en liten landsby innenfor byen. 

Hensikten er å danne en tilbaketrukket sfære og en slags tilflukt for brukeren. Samtidig legger prosjektet stor fokus på sammenstillingen og kontakten mellom brukeren, medbeboere og byen.  Samlet kan struktueren leses som et hirarki av rom satt i et forløp som tilbyr ulike grader av skjermhet. Boligene kryper inn i seg selv og kulminerer i en liten hage. Konstilasjonen av boligene utgjør fellesarealer som ligger tett på dørstokken. Gårdsrommene fungerer som møtepunkter/rekreasjon og ligger i forlengelse av boligen. Graden av intimitet, tilgjengelighet og skalaen på disse plassene er avgjørende for bruken. Proporsjoner og tilgjengelighet etablerer et eierforhold til gårdsrommene som forhåpentligvis sørger for hyppig bruk av plassene. En side av behandlingen er nettopp den sosiale prosessen. Kontakt med andre og omgivelsene(virkeligheten)  anses som viktig. Materaliteten underbygger den romlige intensjonen. Inspirert av brannmurene som står frem og preger området dras teglsteinen inn i prosjektet. En homogent materialbruk gir en helhet og nesten landskapelig utrykk. Felleskapet forankres i matrialet og matrialet med byen. Individualiteten i forbandtet. Teglsteinens permanente uttrykk rommer et skiftende sykdomsbilde. Måten stenen og selve leiren behandles, fra brenning til belegning, betraktes som arkitektoniske egenskaper. Den håndlagte prossessen kommer til utrykk i den tykke diafrafma veggen. Materialbruk og konstruksjon artikulerer en arkitektur som er lesbar og tydelig som utgjør designparametere og favner en trygghet for brukeren.

Skriv ut siden

Flere bilder: