Dette skjer i Betongløftet i 2017

Bilde

Betonglederkonferansen
Bransjeprogrammet BETONGløftet ble besluttet iverksatt under Betonglederkonferansen 18. januar. De deltakende bedriftene støttet da opp under både de langsiktige målene for perioden 2017 til 2020 og de kortsiktige målene for oppstartsåret 2017. Presentasjoner og diskusjoner fra Betonglederkonferansen er tilgjengelig som videoer her.

Bransjeworkshop
For å inkludere bedriftenes innspill til mål og prioriterte tiltak, ble det gjennom en bransjeworkshop 23. mars. Det vil bli laget en oppsummering fra denne workshopen for bruk i det videre arbeidet. Deltakerne vil få tilgang til video fra workshopen.

Deltakere
Til nå har de tre sementleverandørene til det norske markedet gitt tilslutning til BETONGløftet i 2017. Det samme har FABEKO på vegne av ferdigbetongbedriftene og Contiga har besluttet å delta med forbildeprosjekter med betongelementer.

Programleder
For å lede det videre arbeidet med BETONGløftet er det gjort avtale med Skanska Norge AS om leie av Nina Plünneke Borvik som programleder frem til oktober i oppstartsåret 2017

Samarbeid
De deltakende bedriftene har gitt sine synspunkter om at de ikke ønsker å opprette enda en administrativ organisasjon i bransjen og styringsgruppen har bedt om at sekretariatet for BETONGløftet i 2017 legges til Byggutengrenser. For å utnytte den brede kompetansen som er i betongbransjen, vil programmet også knytte seg til Norsk Betongforening og de aktive komiteene som allerede arbeider med de oppgavene som ligger i BETONGløftet.

Neste samling
BETONGløftets organisasjon, mål og prioriterte aktiviteter i 2017, vil bli lagt fram i møte for de deltagende bedrifter og organisasjoner hos Norcem på Lysaker mandag 8. mai klokken 1300.

Veien videre
Utover våren blir det etablert en strategisk rådgivergruppe og inngått avtaler med deltagerne. Videre blir det gjennomført samtaler med de deltakende bedriftene, byggherrer, eiendomsutviklere og entreprenører for å definere de første forbildeprosjektene i programmet.

Planer for årene 2018-2020 vil bli forelagt bedrifter og organisasjoner i betongbransjen i løpet av september.

 

 

Skriv ut siden