Stor oppslutning om Betonglederkonferansen

Bilde

Årets grønne tråd på Betonglederkonferansen 18. januar var bærekraftig bygging med betong.

Du kan se video av deler av konferansen under.

Som leder møter du daglig problemstillinger knyttet til bedriftens arbeid med miljø og bærekraft. Dette er globale utfordringer som får konsekvenser for bedriftens daglige drift.

Årets Betonglederkonferanse fokuserte på hvordan du som leder kan adressere disse utfordringene i egen bedrift og hvordan vil du at betongnæringen skal bevege seg i miljølandskapet i tiden framover?
Hvordan vil du at vi skal bygge med betong i 2030 og hvordan kan vi vise dette i forbildeprosjekter allerede i 2020?

Synliggjøring av eksempler på bærekraftig bygging inngår i aktivitetene for det nye bransjeprogrammet som er kalt BETONGløftet. Målet er å etablere et program for betongbedriftene, som gjennom deltakelse i forbildeprosjekter skal gi bedriftene innblikk i- og påvirke de miljøtrendene som styrer markedsutviklingen.

Under Betonglederkonferansen som ble holdt i Ingeniørenes Hus i Oslo 18. Januar, holdt dyktige foredragsholdere flere innledende innlegg.

Innleggene som er knyttet til det grønne skiftet i bygg og anlegg kan du se via følgende lenker:

Spørsmål til Kataraina Bramslev


I tillegg til disse innleggene ble det presentert eksempler på hvordan man tror vi vil bygge med betong i 2030:

  • Sementprodusentene er en del av løsningen, vi har en nullvisjon mot 2030, Per Brevik, HeidelbergCement
  • Hvordan bygger vi med fabrikkbetong i 2030 og hvilke kriterier styrer vi etter? Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
  • Hvordan bygger vi med betongelementer i 2030 og hvilke kriterier styrer vi etter? John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen

I løpet av dagen ble det gitt mange gode eksempler og innspill som vil bli benyttet i det videre i arbeidet med BETONGløftet- det nye bransjeprogrammet som skal synliggjøre bærekraftig utnyttelse av betong.

Skriv ut siden