Europeisk betongpris til Rasoverbyggene langs E10 Akkervika, Lofoten

Bilde

Rasoverbyggene i betong på E10 i Lofoten er tildelt tredjeplass i konkurranse med mange anleggsprosjekter i Europa.

Rasoverbyggene i betong er delt i fire etapper på i alt 970 meter og er en del av rassikringsarbeidene på E10 i Akkervika, Moskenes i Lofoten.
Prisen, benevnt som European Concrete Award 2016, utdeles i Roma 28. oktober

Spesielt fremheves prosjektets smakfulle utførelse og myke former, som gir europaveien en ny og unik karakter. Strekningen har blitt en helt spesiell del av den vakre veien utover Lofoten, og er med på å forsterke kjøreopplevelsen i det røffe landskapet.
Rasoverbygget ble også tildelt prisen Hedrende omtale under utdelingen av Betongtavlen 2015.
Juryen for Betongtavlen 2015 uttalte den gang:
«De nye betongkonstruksjonene fremhever utsikten og landskapsrommet mellom havet og fjellet. Rasoverbygget har et vakkert snitt med et klart konstruktivt prinsipp, overbygningen griper inn i fjellveggen og lener seg som en rygg mot bergsiden, og viser tydelig at traseen er skåret ut av fjellet.»  

Prosjektet er en del av Nasjonale Turistveger og følgende var involvert i prosjektet:

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
Hovedrådgiver: Statens vegvesenLandskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Rådgiver byggeteknikk: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen Trondheim AS
Entreprenør for rasoverbygg: Veidekke Entreprenør AS

 
Det er den europeiske betongorganisasjonen ECSN (European Concrete Societies Network, www.ecsn.net ) som står bak utdelingen. Den finner sted med to års mellomrom. Rasoverbygget tildeles en tredjepris i klassen for anlegg.
Vinner av kategorien anlegg ble det svenske Täby C Rundkjøring, mens fotgjengerbroen over elven Labe i Celakovice i Tsjekkia mottar annenpris.
Tidligere er de Nasjonale turistvegprosjektene Trollstigplatået, Selvika og Solbergplassen alle tildelt ECSN-prisen. Andre norske prisvinnere de siste årene har vært Arkitekturmuseet, Gyldendalshuset og Lærernes Hus.Prisen deles ut i to kategoriene Bygninger og Anleggsprosjekter

For ytterligere informasjon om prisen, kontakt:
Ole H Krokstrand, OK-Partner, Mobil 916 45 311   mail: krokstrand@online.no

Bilder, pressemelding og juryuttalelse kan lastes ned her.

Foto Avalanche gallery 2 og 6: Ole H Krokstrand
Vedlegg: Juryuttalelse om prosjektet ved utdeling av Betongtavlen 2015
 

Skriv ut siden