Betongtavlen 2015 til Kimen kulturhus og Gulli bru

Bilde

Kimen kulturhus og Gulli bru tildeles Betongtavlen for 2015

I år har det vært rekordmange flotte kandidater som har vært med i vurderingen til å vinne Betongtavlen sier juryens leder Jan Eldegard. En lang rekke bygg og anleggskonstruksjoner viser arkitektur og ingeniørkunst av svært høy kvalitet og dette gjenspeiles i at vi i år til slutt har hatt fire finalister som har knivet om den prestisjetunge prisen. Det er derfor med stor glede at to av disse prosjekter mottar Betongtavlen for 2015  – ett elegant kulturbygg og et forbildeprosjekt innen brubygging.

Kimen kulturhus tildeles Betongtavlen 2015 for sin gjennomførte og sofistikerte bruk av betong i en elegant kombinasjon med andre materialer.

Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter

Om Kimen kulturhus i Stjørdal uttaler juryen blant annet:

Kimen Kulturhus sitt mangfold av aktiviteter gjenspeiles i at det er benyttet en variasjon av betongoverflater som med sin særegne karakter er med på å tydeliggjøre byggets arkitektoniske ide` og funksjonelle organisering. Det store omfanget av betong i interiøret spiller svært god sammen med de andre materialene som er benyttet i bygget; trespiler og trepanel i lyst treverk og strekkmetall i himlingen og som fasadekledning.

Byggets moderne og kraftfulle uttrykk, hovedform, materialbruk og fleksible planløsning gir et klart signal om at dette er et byggverk med et unikt uttrykk som har fått en sentral posisjon i Stjørdal sentrum. Betongarbeidene i Kimen er av særdeles høy kvalitet, med en presisjon og en variasjon av overflater som gjør det enkelt å forstå at betong er et vakkert materiale.  Totalt sett gir denne rene og enkle materialpaletten et moderne og fleksibelt bygg med en harmonisk helhet som tåler allsidig og robust bruk.

Kimen kulturhus tildeles Betongtavlen 2015 for sin gjennomførte og sofistikerte bruk av betong i en elegant kombinasjon med andre materialer. Kimen er et fremragende byggverk som fungerer like godt til hverdag som til fest, til glede og til sorg.

Hele juryens uttalelse om Kimen er her

Om Gulli bru ved Kongsvinger uttaler juryen blant annet:

Gulli Bru er i all sin enkelhet massiv i sin konstruksjon og myk i sin form og et svært godt eksempel på at noe så vanlig som en europaveibru kan løftes til ingeniør- og byggekunst av ypperste klasse. Gulli bru er svært elegant og glir helt naturlig inn i landskapet. Dimensjonene på broens deler er store, men den oppleves likevel som svært enkel og lett. Brua har nydelige overflater – i alt 35.000 kvadratmeter bordforskalet overflate-dog ingen tradisjonell bordforskaling, men en systemforskaling hvor det ble benyttet strukturfinér i kassetverrsnittet. Gulli bru er bygget etter lanseringsmetoden og det er første gang denne metoden er benyttet i større omfang i Norge. Byggemetode ble valgt av Skanska fordi den var kostnadseffektiv og tidsbesparende i forhold til mer tradisjonelle metoder. Den vellykkede gjennomføringen åpner opp for at lansering som byggemetode med fordel også kan benyttes for framtidige store bruprosjekter i Norge- både over vann og i tettbebygde områder.

Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter -både når det gjelder utforming, utførelse og gjennomføring.»

Hele juryens uttalelse om Gulli bru er her

Hedrende omtale til Stormen, Bodø og E10 rasoverbygg, Moskenes

Årets jury har valgt å gi hedrende omtale til Stormen i Bodø og E10 rasoverbygg i Moskenes. Disse prosjektene har vært blant finalistene og representerer på hver sin måte flott arkitektur og svært godt håndverk.

Juryen uttaler blant annet om Stormen:

Betongelementene som utgjør fasaden på Stormen er støpt i hvit betong med Hustadmarmor fra Molde som tilslag og fremstår nesten som hvit naturstein. De er slipt og børstet til en myk matt overflate og har en bemerkelsesverdig presis og ensartet overflate og struktur. Resultatet i Bodø er to kritthvite betongbygninger med en tydelig karakter og posisjon som byens borgere virkelig kan være stolte over og som utvilsomt vil inspirere til å lese, skrive, synge og spille.

Hele juryen uttalelse om Stormen er her

Om E10 rasoverbygg sier juryen blant annet:

Rasoverbygget har et vakkert snitt med et klart konstruktivt prinsipp, overbygningen griper inn i fjellveggen og lener seg som en rygg mot bergsiden, og viser tydelig at traseen er skåret ut av fjellet.  Betongveggen har en helning på 5 grader bakover mot fjellet og det plass-støpte dekket over veien heller svakt opp og ut mot havet. Dette gir en følelse av trygghet på at konstruksjonen er klar for å ta mot ras av stein og snø.

Hele juryens uttalelse om E10 rasoverbygg er her

 

Lenke til Dropbox med foto av alle prosjektene ligger her

Juryens leder: Jan Eldegard, mobil 911 79 109, jan@byggutengrenser.no

Skriv ut siden

Flere bilder:

BildeBildeBildeBilde