Vinner av Byggutengrensers pris for fremragende bruk av mur og betong - NTNU 2014

Bilde

NTNU-studentene Karin Hylin og Camilla Åseng mottok i januar pris for sin masteroppgave «Rød løper- fra svømmehall til filmens hus». De har tatt for seg den gamle svømmehallen i Bodø som har stått tom 11 år. Fra å være et åpent og allment tilgjengelig tilbud for byens borgere i 34 år, ble den stengt uten noen planer for fremtidig bruk

De sier at oppgaven er en reaksjon mot at fullt brukbare bygninger fraflyttes uten noen planer for videre bruk og et opprop mot privatisering av byens offentlige rom. Gjennom diplomoppgaven ønsker de å synliggjøre mulighetene som ligger i å gi nytt liv til eksisterende bebyggelse gjennom å ta utgangspunkt i bygningens karakter og struktur, samt omgivelsene den står i.

Svømmehallens beliggenhet i Rensåsparken er unik. Rensåsparken er Bodøs største park og det høyeste utsiktspunktet på flaten av Bodøhalvøya. Svømmehallen ble bygget i 1969, og er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl. Den er en monolittisk konstruksjon i ubehandlet betong og representerer kvaliteter i byggeteknikk og arkitektur som det ikke finnes mange eksempler på i Bodø.


Studentenes prosjekt er en undersøkelse av en alternativ fremtid for den gamle Svømmehallen, der bygningen skal fortsette å være et allment tilbud til byens befolkning. De har transformert den gamle svømmehallen til ”Filmens Hus”. De eksisterende kinolokalene i Bodø er utilstrekkelige, og Svømmehallen er godt egnet til filmvisning med sin lukkede karakter og mange mørke rom.
Tilfluktsrommet, som er tilknyttet svømmehallen, inkluderes som en filmhistorisk vandring som leder til grottekinoen innerst i berget. Med parkkafé, utekino og filmfestivaler bidrar Filmens Hus til aktivitet og nytt liv i parken.

Prosjektpresentasjon kan lastes ned her.


Den eksisterende bygningen rendyrkes som ”Filmens verden”, hvor alle de ulike filmopplevelsene er samlet og virkeligheten stenges ute. Inne i filmverdenen blir du tatt med på ulike vandringer som leder til forskjellige filmopplevelser, enten det er nede i det gamle bassenget, i de gamle garderobene, eller dypt inne i berget. Svømmehallen beholder sin opprinnelige karakter som en mørk hule i ubehandlet betong, men oppleves på nye måter gjennom den nye bruken.
For å invitere inn til den lukkede verdenen i den gamle Svømmehallen, legger vi til et nybygg bestående av perforerte betongblokker som lyser opp i parken på kveldstid. Nybygget er forbundet med den gamle svømmehallen gjennom en bro som er starten på ”den røde løper” som går tvers gjennom den eksisterende bygningen og fortsetter ut i parken. Passasjen mellom de to leder opp til parkkaféen og parkens utsiktspunkt.


Den øverste etasjen i den eksisterende bygningen åpnes opp mot parken. Dermed fristilles det store trappetårnet, og blir lerret for utekinoen i tilknytning til parkkaféen. De fjernede veggene gjenbrukes som betongelementer som plasseres i landskapet og danner et amfi i skråningen mot trappetårnet og utsikten mot Børvasstindene.

Skriv ut siden