Studentpris for betongprosjektet «SPINE» – AHO WORKS

Bilde

Haakon Walderhaug fikk prisen for fremragende bruk av mur og betong i arkitektur under AHO Works 22. januar. Walderhaugs prosjekt hadde undertittelen «Learning from Sverre Fehn" og utforsker en privat bolig og et tilhørende galleri for den abstrakte maleren Cy Twombly.

Bygget er plassert i Hausmannsgate 28 og er tenkt utelukkende bygget i betong. Boligen og galleriet føyer seg inn i en pågående utbygging av kunst- og kulturprogram langs Akerselva i Oslo.
Tomten er rundt 1800 m2 og måler rundt 70x20m. Den har en høydeforskjell på 10 meter fra Hausmannsgate til Akerselva. Galleriet er gravd ned under bakken, og følger snittet fra Hausmannsgate til Akerselva. Galleriet er tenkt som en «loop» besående av seks generøse gallerirom der man følger en kronologisk utvikling av kunsten og ender opp der man startet.  

Over galleriet hviler en betongkonstruksjon bestående av syv kors som både underdeler gallerirommene, men også huser den private boligen. Sammen danner korsene byggets ryggrad og binder det hele sammen.

Skriv ut siden