Grenseløse studenter NTNU

Bilde

Hvert år har Byggutengrenser på vegne av bransjen et samarbeid med NTNU for gjennomføring av et program for arkitektstudentene.  Studentene deltar på en seminardag om mur- og betong og en uke der studentene jobber ute i bedriftene med utvalgte oppgaver.

Dette programmet er vært svært populært blant både studenter, lærerere og bedrifter.

Utplassering: I høst vil utplasseringen i bedrift være i uke 40 dvs 29. september-3.oktober.

Presentasjonene for seminaret på NOVA den 18. september kan lastes ned under.

Hoved web-side www.byggutengrenser.no

Studentside web: www.byggutengrenser.no- arkitektstudenter

Facebook: Grenseløse studenter NTNU

Twitter: Byggutengrenser

YouTube: Byggutengrensers kanal på YouTube

 

Skriv ut siden