Brenner for brannvern

Bilde

-prosjekteringsanvisningen i ny utgave denne uka

Prosjekteringsanvisningen «Mur og betong i bygningsmessig brannvern» ble utgitt første gang i 1998 i forbindelse med den store «byggesaksrevolusjonen».  Årets reviderte utgave er den 3. i rekken og fanger opp endringer i forskrifter og standarder i perioden siden forrige revisjon i 2005. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Betongforening og BMB - Brannvernsamarbeidet mur og betong, med finansiell støtte også fra Finans Norge og Direktoratet for byggkvalitet. Den primære målgruppen for anvisningen er de prosjekterende, med høyere læreanstalter som sekundær målgruppe.

Prosjekteringsanvisningen gir innledningsvis en kort innføring i prosjekteringsfaget som ligger bak et brannkonsept, med referanse til preaksepterte ytelser i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK). Anvisningens hovedbudskap er konkrete løsninger i mur og betong som tilfredsstiller forskriftenes ytelseskrav. Publikasjonen kan lastes ned gratis fra BMBs hjemmeside www.brannmurbetong.no

Faglig ansvarlig for revisjonen av anvisningen har vært Bjørn Vik som leder av BMB. Han har i en årrekke vært brennende engasjert i korrekt prosjektering innen brannvern. Publikasjonen omhandler hvordan robuste løsninger i mur og betong kan utnyttes for å sikre høy brannsikkerhet og redusere faren for brannspredning i bygg, slik at konsekvensene av en brann blir minimalisert. Passiv brannsikring sikres ved at:

  • Mur og betong brenner ikke
  • Mur og betong har stor varmekapasitet som “kjøler ned “ brannen, forlenger tiden til overtenning og forsinker varmegjennomtrengning
  • Mur og betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte å hindre brannspredning på.
  • Mur og betong gir enkle løsninger med beskjedne muligheter for feil under prosjektering og utførelse.
  • Mur og betong gir varig vern mot brann som følge av bestandighet og varige kvaliteter.
  • Mur og betong kan normalt rehabiliteres etter en brann.

Brannvernsamarbeidet Mur og Betong (BMB) ved Bjørn Vik
Telefon: +47 91916111 eller +47 90051354
Epost: bjorn.vik@unionconsult.no

Skriv ut siden