Leter etter kandidater til Betongtavlen

Bilde

Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Juryen jobber frem mot mai/juni hvert år. Betongtavlen deles ut i høstsemesteret.

Har du et godt prosjekt eller vet om en verdig kandidat, som er ferdig senest sommeren 2014, sender du ditt forslag innen 5. mai 2014 til morten.bjerke@tekna.no med kopi til juryformann Ole Krokstrand krokstrand@online.no.

Legg ved informasjon om byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør og eventuelt andre aktører som har betydd noe for kandidaturet sammen med et eller to bilder.

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Sven Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte.

Skriv ut siden