Passivhus og tegl

Bilde

Klimaforandringer, energi  priser og finanskriser har satt sine tydelige spor i den europeiske byggedagsorden. Lavenergi og passivhus er ikke lenger alternative boligformer for de få miljøbevisste. Det er nye standarder for boliger i alle hjørner av Europa.

EU-kommisjonen har plassert bygging høyt oppe på den poli-tiske dagsorden. Ikke så rart når man tenker på at vi oppholder oss innendørs 80-90 % av livet. EU’s bygningsdirektiv har fokus på byg-ging i lavenergiklassen og ifølge de nye regler skal alle nye bygninger fra 2020 være ”nesten null-energi bygninger”, også kalt Nearly Zero Energy Buildings. Regjeringen leg-ger opp til å skjerpe energikravene i bygg teknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten null - energinivå i 2020.

Teglindustrien arbeider konstant med å utnytte de mulighetene som er i murverk. Flere hundre års er-faringer og byggeskikk viser at det er mye å hente i forhold til både bærekraft og energi, hvis man bare bruker materialet riktig. Teglets naturlige egenskaper passer som ”hånd i hanske” til de kravene som stilles til både nåtidens og fremtid-ens boligbygging.

Bygg-i tegl – et prosjekt i murbransjen har utgitt temaheftet "Passivhus & tegl" som kan lastes ned under.

Skriv ut siden