Byggutengrenser er sekretariat for Norsk Puss- og Mørtelforening

Bilde

Mur-Sentret AS v/Morten Langvik har til nå vært sekretariat for Norsk Puss- og Mørtelforening (NPMF) men Mur-Senteret har selv valgt å avvikle denne funksjonen fra 1. januar 2014. Styret i NPMF har i stedet valgt å legge dette sekretariatet til Byggutengrensers administrasjon. NPMF har ikke gått inn som en del av Byggutengrenser (BUG) men kjøper tjenester fra den samme administrasjonen som i dag også utfører lignende tjenester for andre deler av betong- og murbransjen.

Sekretariatets har f.o.m. januar 2014 følgende adresse:

Norsk Puss- og Mørtelforening
v/ Byggutengrenser
P.b. 147 Lilleaker
0216 Oslo

Epost: post@npmf.no
Web: www.npmf.no

Styreleder i Norsk Puss- og Mørtelforening er Jonas Jalmerbrandt, Weber Norge

NPMF har også åpnet mulighet til å engasjere BUG som prosjektledere for prosjekter som foreningen ønsker å arbeide med. Foreningen har som mål å igangsette flere prosjekter i 2014 som skal komme medlemmene til nytte.

BUG benytter i dag 2 personer i administrativ stilling og disse er engasjert i 75% stilling for å ivareta BUGs oppgaver. Den resterende kapasiteten i administrasjonen skal kunne disponeres for andre bransjeoppgaver. Samarbeidsavtalen med NPMF er et eksempel på slik utnyttelse av felles bransjeressurser. Vi ser fram til et godt samarbeid og gleder oss til oppgavene.

Skriv ut siden