Permeable betongdekker løser overvannsproblemer

Bilde

Norsk Belegningsstein og Byggutengrenser arrangerte i samarbeid et fagseminar på Bygg Reis Deg torsdag 17. oktober med temaet "Håndtering av overvann i et stadig våtere og villere klima". Rundt 35 interesserte fagpersoner deltok.

Professor Oddvar Georg Lindholm fra UMB presenterte konsekvenser av økende nedbør, samt behovene for å klimatilpasse bygg og anlegg.Deretter fa Kjell Myhr fra Aaltvedt Betong konkrete eksempler på hvordan permeable betongdekker kan prosjekteres og legges for å redusere flomfare. Han ga smakebiter fra den nye korte veilederen "Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein" som kan lastes ned under.

En større og mer omfattende veileder kan lastes ned på nettsidene til Norsk Belegningsstein som også inneholder mye annet nyttig faktastoff om belegningsstein og heller.
 

Skriv ut siden

Flere bilder:

Bilde