Mur- og betongworkshop for arkitektstudentene ved NTNU

Bilde

Neste uke braker det løs for årets mur- og betongworkshop for arkitektstudentene ved NTNU.
I underkant av sytti  2. års studenter ved NTNU er utplassert ved våre medlemsbedrifter hver høst for å få praktisk erfaring med materialene mur og betong. Studentene er utplassert hos bedriftene Unicon, NorBetong, Contiga, Spenncon, Overhalla, Weber, Wienerberger, BMC og Trondheim Mørtelverk. Bedriftene som hvert år stiller opp med materialer, kunnskap og dedikerte medarbeidere, gjør dette til en meget verdifull og lærerik opplevelse for studentene.

Som en forberedelse til utplasseringen arrangeres det en mur- og betongdag for studentene i Trondheim den 26. september 2012. Studentene får her en introduksjon til betong, tegl og leca, og informasjon om hvordan man tenker seg bruk av web og sosiale medier som støtte og inspirasjon til studentarbeidene. Anne-Mette Manelius fra Kunstakademiets Arkitektskole Danmark forteller om  «Betongens muligheter», og Ola Wedebrunn, Kunstakademiets Arkitektskole Danmark og NTNU holder et foredrag om «Murverket og betongens arkitektur».  I tillegg viser Tore Kvande Sintef-Byggforsk/NTNU  hvordan finne gode byggeløsninger for feks veggkonstruksjoner med byggdetaljblader og eksempler på 3D-visualisering.

Vi gleder oss veldig til å følge med og se utbyttet av årets utplassering i Trøndelag. På facebooksiden «Grenseløse studenter NTNU» kan man følge med årets studenter. Siden er opprettet for at studentene skal kunne ha et sted hvor de kan dele erfaringer, løsninger og problemstillinger, vise bilder av arbeidet underveis i prosessen, og ikke minst av de ferdige resultatene. I tillegg kan man lese og se innleggene fra fjorårets studenter. Her vil det være deltagelse fra både studenter, bedriftene hvor studentene er utplassert og byggutengrenser.no.

Skriv ut siden