Klimagassregnskap

Bilde

I regi av det pågående arbeidet med en handlingsplan for et felles miljøarbeid i mur- og betongsbransjen, inviteres det til en workshop på temaene klimagassregnskap, livssyklus, levetider og datagrunnlag for mur- og betongprodukter. Temaet inngår som ett av 3 prioriterte satsingsområder i bransjens miljøhandlingplan. Målet er at mur- og betongsbransjen skal fremskaffe og tilby miljødata for sine produkter som både er representative og gyldige for det som blir tilbudt på det norske markedet, og der også betongens egenskaper i forhold til levetid og vedlikehold blir belyst. Dette vil kreve både systematisering av eksisterende kunnskap, men også å fremskaffe ny. I tråd med arbeidet med miljøhandlingsplanen, er det et ønske om å etablere prosjekter under dette temaet. Hensikten er at workshopen skal belyse behov og interesser for deltakelse, og hvordan vi i felleskap kan etablere prosjekter for å sikre at det benyttes korrekte miljødata for mur- og betongprodukter.

Les mer her


 

Skriv ut siden