Systematisk arbeid gir miljøgevinster for mur og betong

Bilde

Flere bedrifter og organisasjoner i mur- og betongbransjen har i lang tid jobbet fram en handlingsplan for et felles miljøarbeid som skal bidra til enda bedre miljøvalg i bygg og anlegg.

For å implementere disse planene, er Kristin Holthe fra Multiconsult fra april leid inn som miljøkoordinator og felles knutepunkt for enkeltprosjekter og rapportering. Dette arbeidet er finansiert av betongbransjen gjennom bidrag fra Norsk Betongforening, FABEKO og Betongelementforeningen, mens byggutengrenser.no er sekretariat og kontraktspartner for mur- og betongbransjen.
 
Det er store forventninger til dette fellesarbeidet og informasjon fra prosjektene vil blant annet bli gjort tilgjengelig via byggutengrensers hjemmesider samt i pressen.
I en workshop i Oslo 4.juni blir de første prosjektoppgavene definert og initiert.

 Styringsgruppen for arbeidet er bredt sammensatt fra mur- og betongbransjen:

  • John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen
  • Hallvard Magerøy, FABEKO
  • Inge R Eeg, Norsk Betongforening
  • Jan Olav Hjermann, Weber Saint-Gobain
  • Per Brevik/Jan Eldegard, byggutengrenser (sekretariat)

 

Skriv ut siden