Varsko om brannspredning

Bilde

 Mur- og betongbransjen tar initiativ til å sette riktig brannseksjonering på agendaen for på denne måten å redusere brannkostnadene.

I Norge brenner det mye, og hver enkelt brann blir ofte stor og omfattende. Tall fra forsikringsselskapene viser at de totale erstatningsutbetalingene etter brann utgjør 4,5 milliarder kroner i Norge, noe som representerer en økning på nærmere 5% fra 2009 til 2010. Dette er langt høyere enn land vi naturlig sammenligner oss med.
 
Branner skader mange mennesker hvert år, og selv om ny statistikk at viser antall døde i branner heldigvis nå går nedover er de materielle skadene skremmende høye.  I tillegg til de direkte erstatningsutbetalingene kommer de psykiske påkjenningene slike branner fører med seg, samt indirekte effekter som tap av effektivitet eller driftsstans hos bedrifter som utsettes for brann.
 
I Norge opplever vi at brannene sprer seg, og blir svært store. Dette er ubehagelige fakta, og ansvaret for brannspredingen ligger i hovedsak på utbyggere, prosjekterende og de som eier og bruker byggene. Det er derfor en oppgave for hele byggebransjen å inkludere brannsikkerhet helt fra starten i prosjektenes planleggingsfase. Et sentralt punkt som i dag ofte blir nedprioritert i den første planleggingsfasen, er seksjonering av bygningenes arealer slik at en brann ikke kan spre seg til andre deler av bygget. Dersom en skal trekke slike tiltak inn på et sent punkt i planleggingen,kan seksjonering bli svært kostbart. Det er da en trend at man heller forsøker å løse problemene med mer eller mindre velfungerende slokkeanlegg som krever et systematisk tilsyn og vedlikehold. Dette er ikke et godt alternativ til effektiv bruk av brannseksjonering, og det blir fra flere hold stilt spørsmål rundt hvordan krav til vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg blir fulgt opp.
 
Mur og betongbransjen tar nå initiativet til å sette riktig brannseksjonering på agendaen for på denne måten å redusere brannkostnadene.  Som et ledd i dette arbeidet, inviterer byggutengrenser.no til brannvernseminar på Lillestrøm 2. februar. I dette seminaret vil fagfolk fra arkitektene, byggetekniske rådgivere, brann- og redningsetaten, forsikringsbransjen og leverandørleddet dele sine synspunkter og gi gode råd til hvordan vi kan stoppe brannspredning ved kostnadseffektiv seksjonering.
 
 
Skaper arkitekten brannfeller på tegnebrettet? Dette er et spørsmål som Sivilarkitekt Dag Leyre Olsen, Niels Torp AS Arkitekt vil belyse. Risikosjef Arild Juell-Andersen fra If Skadeforsikring deler sine synspunkter på hvordan riktig brannseksjonering vil øke brannsikkerheten vesentlig, og føre til at byggherrene sparer store beløp på sine forsikringer i mange år framover. En oppdatert prosjekteringsanvisning for bruk av mur og betong i bygningsmessig brannvern blir ferdigstilt denne vinteren, og vil gi gode eksempler på løsninger som stopper brannspredning. Sivilingeniør Bjørn Vik ved BA8 Rådgivende ingeniører vil også presentere smakebiter fra denne veilederen.
 
Brannvernsamarbeidet Mur og Betong, nå etablert som egen brannverngruppe under byggutengrenser.no vil med dette seminaret presentere nytten av gode brannseksjonerende tiltak.
 
PRESSEMELDING - 19/01/2012
Kontaktperson: Jan Eldegard, byggutengrenser.no, www.byggutengrenser.no
Epost:             jan@byggutengrenser.no

Telefon:          911 79 109

 

Skriv ut siden