BREEAM-NOR seminar hos byggutengrenser.no mandag 12.12.2011

Bilde

De 30 deltakerne fikk en mandag morgen fylt med korte fakta om Norwegian Green Building Council (NGBC), bakgrunnen for valget av BREEAM som miljøklassifiseringsverktøy, hvorfor det er utviklet en norsk versjon kalt BREEAM NOR og innblikk i hva dette vil si for mur- og betongbransjen.

Katharina Bramslev fra Hambra tok deltagerne med gjennom hvordan egenskapene fra i alt 9 ulike kategorier er med på å gi byggene poeng og klassifisere disse i kategoriene ’Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding’. Ordningen er i stor grad markedsdrevet av de største selskapene i eiendomsbransjen, som søker en transparent metode for vurdering av alle bærekraftsegenskapene for et bygg- i hele byggets levetid.
 
Etter en kort gjennomgang av hovedpunktene innen 8 av kategoriene gikk Katharina Bramslev nærmere inn på material-kategorien og hvordan de poeng-givende egenskapene er definert innen dette området. Seminardeltakerne kom med mange innspill og kommentarer- spesielt rundt følgende:
  • vurderinger av innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i enkelte byggevarer,
  • levetidsvurderinger for byggeløsninger
  • ansvarlig innkjøp der Kontrollrådets systemer bør tilpasses BREEAM NOR
Materialkapittelets konsekvenser for mur- og betongløsninger ble også presentert og gjengitt i de vedlagte presentasjonene som kan lastes ned under denne artikkelen.
Avslutningsvis ga Bramslev smakebiter på noen av de verktøyene som er henvist til i materialdelen av BREEAM NOR: EcoProduct, klimagassregnskap.no og ISY Calcus Klima.
 
Seminaret ga deltagerne et raskt innblikk i BREEAM NOR og hva det betyr for mur- og betongbransjens. Temaet vil bli løftet fram igjen som en seminarserie i de største byene vinteren 2012 som et samarbeid i bransjen med FABEKO som organisator.
 
Dette miljøklassifiseringsverktøyet gir mange muligheter men også mange utfordringer. Som så ofte før er det aktivt arbeid med kompetansebygging som er grunnlaget for suksess. Mur- og betongbransjen har lenge jobbet for å løfte fram EPD som et verktøy for kommunikasjon av produkters miljøegenskaper og med BREEAM NOR vil etterspørselen etter EPDer øke markant. Da er det godt at både ferdigbetong, betongelementer, belegningsstein, Lecaprodukter og betongrør allerede er godt dokumentert ved hjelp av kostnadseffektive EPD-generatorer.
Skriv ut siden