Ifølge Folkehelseinstituttet kan formaldehyd i inneklimaet få alvorlige følger

Bilde

I den siste tiden er det blitt en stadig sterkere fokus på hvordan vi skal oppnå et godt inneklima samtidig som husene bygges stadig tettere for å redusere energiforbruket til oppvarming. Lavere utskiftningstakt på inneluft i boliger samt mer bruk av sammensatte materialer i møbler, inventar og overflatebehandlinger gjør at vi nærmer oss grenseverdiene for skadelige stoffer i innemiljøet. følge Folkehelseinstituttet er det rapportert en økning i hyppighet av astma og kronisk bronkitt hos barn som har vært eksponert for formaldehyd i hjemmet. Samtidig påviser en rekke epidemiologiske studier en sammenheng mellom formaldehydkonsentrasjon og økt risiko for nesekreft.

Formaldehyd kommer i stor utstrekning fra trebaserte byggematerialer og overflatematerialer i tillegg til sigarettrøk. Tydelige tegn på korttids eksponering for formaldehyd er irritasjon av øyne, nese og svelg sammen med konsentrasjonsavhengig ubehagsfølelse, tåreflod, nysing, hosting, kvalme og pustevanske.

Høyest i nybygg
Problemet er størst i boliger med f.eks. sponplater, limtre og finerplater. Dansk forskning viser samtidig at formaldehydkonsentrasjonen er høyest i nybygg , der det i stor grad benyttes trebasert plater. En dansk undersøkelse fra 2008 viser at det i hvert fjerde nybygde hus var for høy konsentrasjon av formaldehyd.

Fukt forverrer situasjonen
Fukt kan fremskynde prosessen fordi fukt i f.eks. trematerialene setter fart på utskillelsen av formaldehyd. Det betyr at både luftfuktigheten i boligen og flere trebaserte kilder i samme bolig øker konsentrasjonen av formaldehyd. En stor del av møbler og interiørprodukter er basert på importerte plater og disse kan ha langt høyere innhold av formaldehyd enn det som er satt som grenseverdier for norske treprodukter. På denne måten kan man si at disse interiørproduktene sammen med behandlede tekstilprodukter spiser opp effekten av strengere krav til sponplater benyttet som byggemateriale. En høyere fuktbelastning som følge av endret klima vil også kunne heve det generelle utslippet av formaldehyd i norske hjem

Det er viktig å være klar over at mineralske materialer som betong, flis, tegl- og klinker ikke forurenser inneklima med formaldehyd sier Jan Eldegard i byggutengrenser.no. Innervegger i betong eller murstein må på dette punktet anses som sunnere for inneklimaet fordi de er uorganisk materialer som ikke avgir formaldehyd eller andre allergener. Det betyr også at sopp og mugg har vanskelige levevilkår, da de ikke kan gro i betong eller mur

Mer informasjon om formaldehyd, byggevarer og inneklima:

www.inneklima.com

www.byggitegl.no

www.miljoinnkjop.no

www.be.no

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Eldegard
Prosjektleder

www.byggutengrenser.no

 

Skriv ut siden