Vårt ve og vel- i byggene våre

Bilde

Når vi skal bygge nytt eller renovere, tenker vi mye på om det kan la seg gjøre rent økonomisk. I de senere år har vi også blitt mer oppmerksomme på hvilke fordeler og ulemper en bestemt løsning har for miljøet. Det er fornuftig, men vi må ikke glemme den tredje søylen for bærekraftig bygging: Den sosiale søylen. Den sosiale søylen, eller dimensjonen, handler om hvordan vi kan designe bygninger på en måte som gagner vår trivsel, helse og livskvalitet. Helt fra hvordan bygningens arkitektur tiltaler oss, til hvordan inneklimaet påvirker vår helse og trivsel.

Når vi snakker om bærekraft er det ut fra en livssyklusvurdering, dvs. påvirkningene i bygningens hele levetid. De fleste har en mening om hvilke bygninger som har en god eller flott arkitektur, og hvilke som har det motsatte. Våre preferanser kommer best til uttrykk i den måten vi bor og innretter oss på. Noen foretrekker å bo midt i byen i en murt etasjebygning fra 1920-tallet. Andre vil helst bo bak store glassfasader i en supermoderne, minimalistisk villa. Vi velger å bo på steder og i bygninger som kan tilfredsstille forskjellige funksjonelle behov, f.eks handle- og transportmuligheter eller antall soverom. Men vårt valg avspeiler i høy grad også vår identitet eller det vi gjerne vil identifisere oss med. Boligens design skal på den ene side oppfylle de mer kollektive behov, og skal samtidig appellere til den enkeltes mulighet for selvrealisering.

Arkitektur har til alle tider blitt diskutert. Hva er egentlig god arkitektur? Noen mener at det avhenger av den man spør. Meningen vår er ikke å være dommer over god eller dårlig arkitektur, men å komme med noen synspunkter på hvordan arkitekturen påvirker oss.

I Norge tilbringer vi 80-90 % av tiden innendørs. Inneklimaet har derfor stor betydning for vår helse, komfort og velvære, og inngår som en viktig faktor når vi måler bærekraft ut fra den sosiale dimensjonen. I en ny publikasjon utgitt av www.byggitegl.no vises det til flere undersøkelser som peker på at noe av årsaken til den kraftig stigende forekomst av allergi kan finnes i inneklimaet. Når det gjelder mulighetene for å redusere plagene og medisinforbruket blant de 20-30 % av befolkningen som har allergi, er det god grunn til å anbefale en reduksjon av forekomsten av allergener i allergikerens miljø. Allergenkilder i inneklimaet omfatter husstøvmidd, soppsporer/mugg og kjæledyr med pels viser den danske rapporten ”Muret byggeri og indeklima” fra SBi (Statens Byggeforskningsinstitut).*

En god nyhet er at Technical university of Denmark i sin redegjørelse fastslår, ”at inneklimaet ikke påvirkes negativt av materialene som brukes i murbygg.” Med andre ord sikrer murverk et godt og sunt inneklima. En del av forklaringen er at et murbygg består av materialer som er laget av naturens egne uorganiske materialer, som leire, kalkstein, sand, stein og grus. Teglsteinen gir heller ikke næring til sopp og muggvekst, den regulerer varmen og er lyddempende.

Bærekraftig Bygging - den sosiale dimensjonen kan lastes ned under. Les mer på byggitegl.no
 

Skriv ut siden