Landbruket brenner - men mur og betong brenner ikke...

Bilde

Brannstatistikken på driftsbygninger og våningshus er stygg og blir bare verre og verre. I 2009 ble det registrert 223 branner i norske driftsbygninger. Det er det høyeste tallet på ti år, melder Mattilsynet. De siste årene har antall branner økt. I 2008 ble det registrert 198 branner, i 2007 150 og i 2006 var tallet 122.

Årsakene kan være mange og sammensatte. Landbruksbygg har inntil nylig vært unntatt fra Plan- og bygningslovens tekniske bestemmelser, deriblant brannkravene. I revidert lovverk gjeldende fra 1. juli 2010 er landbruksbygg omsider dekket av de samme bestemmelser som andre byggverk. Vi vil heretter sannsynligvis se langt flere landbruksbygg utført i ubrennbare materialer og med fornuftig seksjonering.

Seksjonering viktig
For å verne om dyra er det viktig at fjøset eller stallen er en egen branncelle med tette brannhindrende vegger og tak.  Tekniske rom er ofte de ”farligste”, da mange branner oppstår der. Seksjonering av disse vil hindre brannen i å spre seg, anbefaler Mattilsynet.

Mange års erfaring viser at den mest effektive løsningen for å hindre brannspredning er å seksjonere bygg ved bruk av mur og betong. (Foto: Gjensidige)

Les mer på nrk.no

Les mer om brannsikre løsninger i mur og betong hos BMB og på våre sider.

Skriv ut siden