Miljøorganisasjoner velger betong!

Bilde

De mest miljøbevisste velger betong. Norske Bellona og internasjonale IUCN, verdens eldste miljøorganisasjon, har begge fått bygget nye hovedkvarter av kortreist, plasstøpt betong.

Betong bidrar til at Bellonahuset i Oslo, nå innflyttingsklart, er Norges mest energieffektive kontorbygg og at hovedkvarteret til IUCN i Sveits er kåret til det mest miljøvennlige i Europa. Begge byggene utnytter miljøfordelene av betongens termiske masse og CO2-fordelene av kortreist, plasstøpt betong. Flere forskningsmiljøer, blant annet SINTEF Byggforsk har beregnet at riktig bruk av betong reduserer behovet for energi til oppvarming med inntil 15%. For kjøling er besparelsene enda mer markante. (Foto: Vulkan)

Les mer på bygg.no

Skriv ut siden