Lavenergibygg for Agder Energi

Bilde

Agder Energis nye kontorbygg på Kjøita i Kristiansand har et beregnet energiforbruk på 80 kWh per kvadratmeter per år og er med dette et av Norges mest energieffektive kontorbygg. Fasadene består av slipte hvite betongelementer, glass og trekledning.   Bygget har 57 centimeter tykke yttervegger, som består av såkalte sandwichelementer i betong med 25 centimeter isolasjon imellom. Bygget er ett av Enovas forbildeprosjekter og tilfredsstiller de strengeste
kravene i EUs nye regler om energimerking.  

Ifølge det statlige foretaket er forbildeprosjekter «gode eksempler på  boliger og bygninger med fremtidsrettede løsninger for å oppnå lavt energiforbruk og for bruk av fornybare energikilder
 

Les mer om bygget hos Enova og på bygg.no
Nedenfor kan du laste ned en artikkel om bygget i Fædrelandsvennen

Skriv ut siden