byggutengrensers innspill til Lavenergiprogrammet

Bilde

Det er avgjørende at det er en god koordinering av kunnskapsutviklingen fremover slik at de ressursene som er tilgjengelig benyttes best mulig. Vi trenger robuste standardløsninger for bygging av passivhus og rehabilitering til en høy energistandard. Vi mener rapporten som avdekker kunnskapsbehovet for å bygge passivhus er god men har følgende kommentarer og innspill som vi mener kan bidra positivt i arbeidet videre.

Last ned byggutengrensers innspill til Lavenergiprogramment under.

Skriv ut siden