Byggeplassbefaring Meteorologisk Institutt

Bilde

Norcem har over flere tiår hatt fokus på miljøvennlig produksjon og utvikling av sine sementer både kvalitets- og miljømessig. Med utvikling av lavkarbonsementen, ønsker Norcem å ta ett steg videre i retning av enda mer miljøriktige betongløsninger. Sementen som er benyttet har 50% reduksjon i CO2-utslipp i forhold til 90-tallets sementer, og er laget av standard klinker (sementens hovedbestanddel), 30% flygeaske og 5% kalkmel.  Tilbakemeldingene har vært positive og lavkarbonsementen gir fine overflater med svært lite porer.

Da Meteorologisk institutt gikk i gang med planlegging av sitt nye datasenter, var det full enighet fra første dag om at det nye bygget måtte ha et lavt utslipp av klimagasser. Meteorologisk Institutt er et av FutureBuilts forbildeprosjekter og består av en første etasje (datahall) i lavkarbon betong.  Den 17. november er det mulighet til å delta på en byggeplassbefaring i regi av Futurebuilt. (IIlustrasjon: NAL Ecobox)

Mer informasjon om byggeplassbefaringen og påmelding finner du her

 

Skriv ut siden

Flere bilder:

BildeBilde