Først i landet med lavkarbonsement

Bilde

Nå er  den første betongen i landet basert på lavkarbonsement produsert, og støpes ut på det nye Science Center Østfold. I denne sementen har man erstattet flere materialer, slik at CO2-utslippene for sement i bygget er redusert med 200 tonn CO2.

Lavkarbonsementen som er produsert av Norcem AS er et pilotprosjekt i den forstand at en høy andel av den såkalte klinkeren er erstattet med andre hydrauliske materialer (flyveaske og kalkmel).

Les mer på bygg.no

Skriv ut siden