Forenklede løsninger for gjennomføringer

Bilde

En studentoppgave ved Høgskolen Stord Haugesund (HSH) viser at det er mulig å utføre brannteknisk robuste gjennomføringer både i hulldekker og Leca Byggeplank vesentlig enklere og rimeligere enn det som er foreskreven praksis i dag.

Det er gjennomført fullskala tester etter kriteriene for EI 60 på en rekke varianter ved treningssenteret ResQ utenfor Haugesund. Utsparinger omkring ventilasjonskanaler med diameter inntil 400 mm og PE vann- og avløpsrør inntil 100 mm er gjenstøpt med ganske alminnelig B20 tørrbetong. Dette gikk utmerket! Prosjektrapporten forventes å bli tilgjengelig etter at sensuren er falt medio juni 2010. Prosjektet er et samarbeid mellom Skanska, maxit, Betongelementforeningen og HSH, med Bjørn Vik fra BA8 Rådgivende Ingeniører som veileder.
 

Bildet viser prøveovnen hvor Leca Byggeplank 250 mm utgjør lokket. Spirorøret med diameter 300 mm er ført gjennom en utsparing på 400 mm hvor spalten er gjenstøpt med B20 tørrbetong. Brannforløpet inne i ovnen er styrt etter standard ISO brannkurve.
 

Skriv ut siden