Grønn Sement - for fremtidens hus

Bilde

Meteorologisk institutt bygger nytt datasenter, og tar i bruk en ny og mer miljøvennlig sement for å redusere klimautslippene.

Da Meteorologisk institutt gikk i gang med planlegging av sitt nye datasenter, var det full
enighet fra første dag om at det nye bygget måtte ha et lavt utslipp av klimagasser. En
institusjon som forsker på klima, som har levert klimadata til Kyoto-avtalen og som har vært
bidragsytere til FNs klimapanel, måtte bygge miljøriktig. Kravene til det nye bygget var at
klimagassutslippene skulle reduseres med 50 til 90 prosent, energibruken skulle være
effektiv og de måtte være både miljøriktige og bevisste i valget av materialer. (Kilde: Cement Nå - Norcem as 2/2009 - Foto: Ellenor Mathisen)

Les hele artikkelen her

Skriv ut siden