Betongelementprisen for 2008 gikk til arkitektkontoret Sverre Fehn AS

Bilde

Betongelementprisen er tildelt 12 ganger siden 1987, og tildeles for bygg som anerkjennelse for vellykket bruk av betongelementer.

Gyldendal forlag ønsket å skape en moderne og fremtidsrettet bygning med klare referan­ser til forlagets rike historie fra oppstarten på 1700 tallet til i dag. Det store arkitektoniske grepet ble av Sver­re Fehn formulert slik: «En vil med denne ombyg­ningen oppnå at et meget tra­disjonelt kvartal i Oslo får en overraskende atmosfære hvor eksteriør og interiør fin­ner sin dialog mellom det ek­stremt moderne og det tradi­sjonelt pittoreske».

Skriv ut siden

Flere bilder:

BildeBildeBildeBilde