Murpris til Helsebygg Midt-Norge for St. Olavs Hospital

Bilde

Trondhjems Murmesterlaug og Trondhjem Arkitektforenings Murpris ble 20.november tildelt Helsebygg Midt-Norge for St. Olavs Hospital Prisutdelingen fant sted under verdige rammer i den store salen i Erkebispegården i Trondheim i nærvær av over 160 personer, hovedsakelig distriktets arkitekter. Ragnhild Aslaksen og Arve-Olav Solumsmo mottok prisen på vegne av Helsebygg.

Fra juryens begrunnelse:
På Øya har det blitt skapt en ny bydel med arkitektur på høyt nivå. Gjennom en lang og krevende byggeprosess har Helsebygg Midt-Norge og samarbeidende parter maktet å følge opp visjonene, slik de ble utformet i idékonkurransen i 1995 og i sykehusprosjektets Formveileder fra 2001.

- Materialbruken skulle underbygge den grunnleggende idé om det faste, regelmessige uttrykket i bygningenes gateside og den friere halvprivate hagesiden.

- Bygningene skulle i hovedsak utføres i holdbare naturmaterialer som krever lite vedlikehold, med tegl som dominerende byggemateriale.

Juryen, som har bestått av Murmester Roald Rø fra lauget, arkitektene Siri Rørholt og Nils Henrik Eggen fra arkitektforeningen, konkluderer med at sykehusprosjektet har tatt vare på og synliggjort murverkets egenskaper og karakter, både i byrom, i miljøsammenheng og i et langsiktig perspektiv.

Murprisen 2008

Nils Henrik Eggen fra Trondhjems Arkitektforening deler ut prisen til Helsebyggs
Ragnhild Aslaksen og Arve-Olav Solumsmo.

Trondhjems Murmesterlaug og Trondhjems arkitektforening deler ut Murprisen til prosjekter i Trøndelag som ” fremhever verdien av, og forståelsen for, bruk av murverk som byggemateriale og arkitektonisk virkemiddel – alene, eller i kombinasjon med andre materialer.”
St. Olav-arkitekter
Vinnerutkastet i 1995 ble utarbeidet av FRISK arkitekter. – en sammenslutning av Niels Torp AS, Narud Stokke Wiig og Pål G. Kavli. I byggefase 1 hadde FRISK, i samarbeid med Arstad Arkitekter, ansvar for Nevrosenteret og pasienthotellet. Medplan var hovedarkitekt for Laboratoriesenteret og Kvinne-barn-senteret, i samarbeid med Madsø og Sveen.
I byggefase 2 prosjekterer Team St. Olav alle nybygg og rehabiliteringen av Gastrosenterets midtfløy. Dette teamet består av arkitektkontorene Medplan, Narud Stokke Wiig og Arstad Arkitekter, samt Cowi (rådgivende ingeniører).

Utdelingen fant sted under et seminar om mur- og betongarkitektur i regi av Trondhjems Arkitektforening, Trondhjems Murmesterlaug, NTNU og byggutengrenser.no

Skriv ut siden