Miljø, mur og betong - informativ brosjyre fra byggutengrenser.no

Bilde

Miljø, mur og betong, er en helt ny brosjyre fra byggutengrenser.no, som tar for seg miljøaspektet i forhold til mur og betong som byggematerialer

Brosjyren forklarer på en enkel og pedagogisk måte hvordan mur og betong kan være et av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har.

Dette fordi:

  • Mur og betong har stor varmelagringsevne. Utnyttes dette riktig, kan man spare opptil 20-25% energi.
  • Mur og betong har lang levetid
  • Mur og betong krever lite vedlikehold
  • Ved avhending kan materialen knuses og benyttes på nytt.
  • Eksponert betong og murverk absorberer CO2 i materialenes levetid

Mur og betong avgir ingen allergifremkallende gasser.

Brosjyren kan bestilles via: post@byggutengrenser.no, eller lastes ned via linken under.

Skriv ut siden