Glem utvendig vedlikehold med mur og betong

Bilde

Bygger du i mur elle betong, kan du glemme utvendig vedlikehold i mange, mange år. For eksempel står dette teglhuset fra 1985 akkurat like bra i dag som da det ble bygget, uten at det har vært utført vedlikeholdsarbeid på fasaden.

Nye undersøkelser viser at vedlikeholdsaspektet er en betydelig faktor når folk velger boliger. Stadig fler velger å sette bort malerarbeidet når behov for maling av ytterveggen melder seg. De som velger å gjøre arbeidet selv oppgir at det i gjennomsnitt tar 1 1/2 mnd for å gjort jobben.

Bygger du i tegl eller betong kan du vente i 40-50 år før du må gjøre noe som helst.
Velger du pusset mur, og arbeidet er utført riktig, kan du vente i 20 - 25 år før du må foreta deg noe.

Les mer her

Skriv ut siden