Betongelementprisen til Longva Arkitekter for bygg for Havarikommisjonen

Bilde

Arkitektur i balanse med miljøet og i kontrast til hendelsene som havarikommisjonen arbeider med, var juryens argumenter for å tildele Statens havarikommisjon for transport og Longva Arkitekter AS Betongelementprisen for 2006.

Havarikomisjonen

Longva Arkitekter AS er tildelt Betongelementprisen 2006 for utformingen av det andre byggetrinnet ved Statens havarikommisjon for transport på Lillestrøm. Bygningen som sto ferdig i 2005, er en utvidelse av nybygget fra 2001 og tegnet av samme arkitektkontor.

– Det arkitektoniske grepet er gjennomført slik at bygget fremstår som harmonisk og i balanse med sine omgivelser, som en kontrast til hendelsene havarikommisjonen konsentrerer sin virksomhet om. Betongelementer svever over en lett fasade der betongen er lys og metallfeltene mørke. Dette gir en uventet betrakting og snur opp ned på vante forestillinger om materialbruk, redegjorde juryen under prisutdelingen.

Skriv ut siden