Sintef Byggforsk og Østfoldforskning imøtegår Lavutslipputvalgets innstilling

Bilde

I forbindelse med høringsuttalelsen til Lavutslipputvalgets innstilling imøtegår både Sintef Byggforsk og Stiftelsen Østfoldforskning påstander om betongens miljøpåvirkninger som fremkommer i rapporten. byggutengrenser.no har sendt rapportene videre til Miljøverndepartementet sammen med sin høringsuttalelse.

Begge instituttene påpeker feil i henvisningene om betong i rapporten.
Disse henvisningene er utdrag av en rapport skrevet av arkitektene Stoknes og Berge i 2004 på oppdrag av treindustrien, og som i stor grad tar for seg produksjonsfasen av betong og ikke hele materialets levetid. Forøvrig uten referanse til selve rapporten.

Vi stiller oss undrende til at Lavutslipputvalget velger å sette lit til en slik rapport i stedet for å gå til de instanser som er mest oppdatert på området.

Les vår uttalelse og rapportene under.

Skriv ut siden