Informasjonshefte om utnyttelse av termisk masse

Bilde

I samarbeid med Sintef Byggforsk har byggutengrenser.no utgitt et svært nyttig informasjonshefte om hvordan man best utnytter termisk masse for lavere energiforbruk og bedre inneklima.

Som mange kanskje har fått med seg, er det mulig å redusere energibehovet med opptil 20% i et bygg dersom man utnytter effekten av den termiske massen maksimalt. Spesielt vil kjølebehovet kunne reduseres betydelig. Dessverre har kunnskapene omkring temaet vært svært begrenset. Derfor er utgivelsen betimelig.

Heftet forklarer prinsippene bak utnyttelse av termisk masse på en enkel måte, og gir klare anbefalinger i forhold til utnyttelse av tunge materialer rettet mot henholdsvis arkitekter, byggherrer og rådgivende ingeniører.

Så vidt vi vet er dette den første trykksaken i Norge omkring dette temaet.

Last ned pdf under, eller kontakt oss på post@byggutengrenser.no for å få tilsendt ett eller flere eksemplarer.

Skriv ut siden