Feil materialvalg ved renovering av gamle murgårder

Bilde

Den tragiske ulykken nylig der en kvinne ble drept av murpuss fra en gammel bygård understreker nettopp behovet for bedre kunnskap blant mange av landets utførende og byggherrer.

 (Faksimile fra Aftenposten 10.1.2007)

Mur-Sentret, Sintef Byggforsk, Riksantikvaren og mange andre har de siste årene forsøkt å informere om viktigheten av å velge riktig murpuss og riktig maling ved rehabilitering av gamle pussfasader.
Samtidig har man understreket betydningen av å unngå konstant nedfukting av fasader, enten ved lekkasjer i takrenner og nedløpsrør, eller ved direkte feil detaljering. Det siste gjelder egetlig uansaett materialvalg.

Det er forstemmende å høre om episoder der et utførende firma velger å fravike en korrekt beskrevet fasaderenovering for å tjene noen kroner, enten for seg selv eller for en uvitende byggherre.

I Murkatalogen er det beskrevt i detalj hvordan slikt arbeid best gjøres. Den tragiske ulykken bør være en tankevekker for alle som er engasjert i fasaderenovering av murgårder.

Skriv ut siden