Mur og betong gir trygghet

Bilde

Mur og betong er det sikreste valget mot materielle skader. Fuktsikre og brannsikre materialer som krever minimalt med vedlikehold gir økonomisk forutsigbarhet, og dermed trygghet.

Dersom du bygger i mur og betong setter du trygghet i høysetet. Materialvalgene bidrar til en tryggere økonomi for deg og de du bor sammen med. Mur og betong gir dermed bedre annenhåndsverdi på bygget. Denne verdien skapes gjennom:

  • Trygghet mot brann
  • Trygghet mot fukt
  • Trygghet mot uventet vedlikehold

Bygg i mur og betong er nærmest evigvarende og tilnærmet vedlikeholdsfrie. I et livsløpsperspektiv er derfor bygg i mur og betong billigere enn andre byggematerialer, først og fremst fordi vedlikeholdskostnadene er betydelig lavere.

I et livsløpsperspektiv er det viktig å se teknisk og økonomisk levetid i sammenheng. Du kan selv beregnelevetidskostnadene for alternative fasadeløsninger ved å klikke på ”livsløpskalkulatoren” på vår forside. Der beregner du den reelle kostnad omgjort til nåverdikroner når du også tar med utgiftene til vedlikeholdgjennom byggets levetid.

I et livsløpsperspektiv er det heller ikke miljøforskjeller mellom mur og betong og andre byggematerialer. Mur og betong er naturmaterialer som kan gjenvinnes. Materialene kan knuses og omformes til andre byggematerialer.
 

Skriv ut siden