Faremomentet med utvendig trepanel i boligblokker

Bilde

Norge er et av de landene hvor det brenner mest. De siste ukenes mange branner bekrefter nettopp dette. Brannsikkerhet er for mange veldig viktig. Da spiller materialvalget i boligen en vesentlig rolle. Nyere forskning viser at det økonomiske tapet ved brann i boliger av tre er nærmere fem ganger høyere enn for boliger i mur eller betong.

Foto: Rein Løvhøiden

Det kan begynne å brenne overalt, i alle typer boliger. Boligens byggemateriale og øvrig konstruksjon kan derimot være av helt avgjørende betydning når det gjelder hvor omfattende skader brannen gir.

Mur og betong kan ikke brenne, og materialene hindrer således spredning av brann. Risikoen for at brannen skal utvikle seg til en storbrann er mer enn elleve ganger høyere i et flerbeboelseshus med trekonstruksjon enn et flerbeboelseshus med betongkonstruksjon. I tillegg er kostnadene for skadene som oppstår ved disse brannene nærmere fem ganger høyere per leilighet i blokken med trekonstruksjon.

7 grunner til å benytte mur og betong i tettbebyggelse:

  • Mur og betong brenner ikke.
  • Mur og betong hindrer spredning av brann.
  • Mur og betong hemmer brannutviklingen slik at evakueringstiden øker. Det kan redde menneskeliv.
  • Yttervegger i mur eller betong vanskeliggjør ildspåsettelse. I storbyene utgjør pyromanvirksomhet en tredjedel av brannårsakene.
  • Mur og betongkonstruksjoner hemmer brannutviklingen og bidrar ikke til ved på bålet.
  • Det enkle er også det sikreste. Komplekse konstruksjoner og løsninger gir mange muligheter for feil.
  • Mur- og betongkonstruksjoner kan som regel rehabiliteres etter en brann


Skriv ut siden