Markert økning i bruk av mur og betong i tett/lav boligbygging

Bilde

Nye statistikker fra Prognossenteret viser en markert økning i bruk av mur og betong i tett/lav boligbygging de siste årene.
Det er spesielt innen hovedbæring at veksten er størst. Her har bruken av mur og betong økt med over 50% i perioden fra 2003 til april 2006 (Fra 11 til 17%)

I samme perioden økte etasjeskillere i betong fra 33 til 41% (Økning på 25%) mens bruk av mur og/eller betong i fasader økte med hele 35% (fra 17 til 23%).

Vi skal ikke påstå at dette er resultat av et målbevisst arbeid fra byggutengrenser.no, men det er en interessant trend.

Skriv ut siden