Rapport stadfester energi- og CO2-reduksjon ved bruk av mur og betong

Bilde

En studie utført av engelske Arup Research stadfester nok en gang at ved å utnytte mur og betongs gode varmelagringskapasitet på riktig måte kan man oppnå betydelige reduksjoner i energiforbruk og CO2-utslipp

I fyringssesongen vil solinnstrålingen varme opp bygningsmassen på dagtid. Denne varmen blir senere avgitt til omgivelsene  og resulterer i lavere energibruk.

Studien tar også for seg forventet oppheting av jordkloden. Høyere temperaturer resulterer etter hvert i behov for kjøling også av boliger. For eks vil temeperaturer som overstiger 26 gr i soverommet over lengere tid medføre at man ønsker seg luftkjøling.

Riktig utnyttelse av mur og betongs varmelagringsevne senker temperaturen på varme sommerdager og sparer energi i forhold til energisløsende luftkondisjoneringsanlegg, og derved også CO2.

I studien har man sammenlignet en lett, mellomlett, mellomtung og tung konstruksjon og sett hva man kan spare av CO2 utslipp over 60 år.

Skriv ut siden