Hvorfor bygger vi ikke i materialer som hindrer brannspredning?

Bilde

Det brenner for milliardbeløp i Norge hvert år. En nylig svensk undersøkelse viser at brannrisikoen i en bolig av mur eller betong er 1/10 av hva den er for en bolig i tre. Vi vet at ved en brann har de gamle vanskeligheter med å komme seg ut tidsnok. Likevel bygger mange kommuner fortsatt eldreboliger i brennbare materialer.

Brannfeller for eldre

Mur og betong hindrer brann å spre seg. Den samme undersøkelsen viser at kun unntaksvis sprer brannen seg fra en leilighet til en annen i en mur eller betongbolig, og da er det som regel via en brennbar takkonskruksjon. Vi vet det brenner også i boliger av mur og betong, men materialene hindrer altså brannen i å spre seg.

Mur og betong brenner ikke. Det betyr trygghet for beboere og for boligeiere.

Skriv ut siden