Bygger vi vedlikeholdsbomber?

Bilde

Våre kommuner opplever et stadig større etterslep når det gjelder vedlikehold av sine bygninger. Dårlig kommuneøkonomi resulterer i at stadig flere bygg forfaller uten at man er i stand til å gjøre noe med situasjonen. Hvorfor bygger man da ikke i bestandige materialer? Materialer som står i mange år uten nevneverdig behov for vedlikehold?

Vedlikeholdsbombe    vindu

” Det gjelder å etterlate oss bygg som kommende generasjoner kan glede seg over uten at det skal bli et pengesluk som kanskje ingen vil ta seg råd til å vedlikeholde i fremtiden. Bygg dem derfor mest mulig vedlikeholdsfritt allerede ved oppføringen, tenk langsiktig og spander de ekstra millionene det koster å få et nesten vedlikeholdsfritt bygg nå, mens vi har råd til det,” skrev en leser i et innlegg i Aftenposten en tid tilbake.

Naturligvis har vedkommende rett. Det er jo så innlysende. Hvorfor tenker ikke alle slik i dag? Våre forfedre tenkte slik, selv om de økonomiske tider var langt verre enn nå. Hvordan hadde Nationaltheatret, Stortinget eller Oslo rådhus sett ut i dag dersom de ikke hadde vært bygget i bestandige materialer? Eller i materialer som måtte vedlikeholdes hvert eneste år?

Dersom vi bygger for fremtiden, skal vi ikke da benytte bestandige materialer som krever minimalt med vedlikehold? Det lyder logisk.

Likevel bygges det fortsatt i ikke-bestandige materialer. Nye skoler, idrettshaller, omsorgsboliger, kommunale utleieboliger, ja til og med rådhus. Det velges materialer som i første omgang synes billigst, kanskje fordi vedlikeholdsbudsjettet tas fra en annen pott. En pott som riktignok allerede er for liten. Noen kaller det planlagt forfall. For har man valgt et ikke-bestandig materiale, må det vedlikeholdes. Vedlikehold koster penger, manglende vedlikehold resulterer i forfall, som til slutt koster enda mer penger. Noen av oss kan derfor ikke fatte at kommuner med skrantende økonomi i det hele tatt har råd til å bygge i ikke bestandige materialer.

Enkelte kommuner har skjønt det. Asker kommune bygger nesten utelukkende i tegl. Vestlandskommuner har skjønt det, og bygger i mur eller betong. Våre største eiendomsselskaper har skjønt det. De skal drifte byggene sine selv. Våre største entreprenører har skjønt det. Når de bygger for seg selv, og de selv må bære kostnadene til vedlikehold, bygger de i bestandige materialer.

Vi vil gjerne minne om følgende:

Noen byggematerialer har helt spesielle egenskaper.

De er de eneste byggematerialer som gjør det mulig å overføre praktfulle byggverk til kommende generasjoner nesten uberørt av tidens tann, og med minimalt vedlikehold, forutsatt at man bruker dem riktig.

Vi kaller dem mur og betong.

Prøv vår levetidskalkulator på denne siden

Skriv ut siden