Betongelementprisen til Ringstabekk skole

Bilde

Div A arkitekter med Nye Ringstabekk skole i Bærum kommune er tildelt Betongelementprisen 2005 for en nyskapende arkitektur som fremmer nysgjerrighet og kreativitet

Ungdomsskolen med et bruttoareal på 6 600 m2 sto ferdig i fjor og erstatter en tidligere skolebygning fra 1972, som nå er revet. Ved prosjektering og planlegging ble det lagt vekt på sammenhengen mellom pedagogikk og arkitektur. Dette mente juryen skolen innfrir på en svært god måte.

– Arkitektonisk er dette blitt en skole som fremmer nysgjerrighet og kreativitet, et pedagogisk verksted for utvikling og læring. Stor fleksibilitet og gode løsninger gjør det mulig for skolen å gå nye veier i arbeidsformer og undervisning. Bygget har dessuten energieffektive løsninger og er tilpasset naturen og kulturlandskapet, var juryens begrunnelse.

Det er benyttet betongelementer i deler av fasade og i dekker i midtre fløy i bygget. I sidefløyene er dekker og søyler i plasstøpt betong. Utvendig er betongelementer benyttet som kledning i fire volumer ved skolen. I tillegg til at betong er miljø- og vedlikeholdsvennlig, har arkitektkontoret brukt materialet for å understreke byggets volumoppbygging og oppnå materialkontraster i fasaden.

Betongelementprisen utdeles årlig som en påskjønnelse for estetisk gode og funksjonelle bygg. I juryen sitter representanter for Norske Arkitekters Landsforening, Foreningen for Rådgivere og Betongelementforeningen. Årets pris var på 100 000 kroner.

Skriv ut siden