Hundertwasser Haus, et av de mest besøkte boligbygg i verden.

Bilde

Hundertwasser har lenge hatt den oppfatning at den idelle bolig skal være en del av naturen og en slags levende skulptur som skal gløde i de sterkeste farger. Hver enkelt del av bygningen må være funksjonell, og gammelt bygningsmateriale skal gjenbrukes.

Ett av hans prinsipper er at hvert stykke natur som blir frarøvet omgivelsene i oppføringen av et byggverk skal erstattes ved opprettelsen av et tilsvarende grønt areal. Således omkranses huset av utallige trær og busker. Likeledes er det opprettet grøntarealer på tak og terrasser. Og ser man nøye etter, oppdager man til og med at store trær vokser ut av beboernes vinduer.

Kunstneren var hele tiden med under byggingen og la selv inn keramiske fliser og ornamenter fra gamle bygninger i fasaden.

Se mer på: http://www1.kunsthauswien.com/english/architektur.htm

Skriv ut siden